Aktuality

Březen 2019

22. 03. 2019
Po ukončení výběrového řízení se naplno rozběhla práce na projektu. Produkční štáby vybírají lokace k natáčení, autoři už točí první rozhovory s pamětníky a místa, o kterých se vypráví.

V modelářské dílně stojí jeden menší model šumavského osídlení, je těsně před finalizací a barvením. Pan mistr intenzivně pracuje na druhém modelu.

Na hájence Větrník již není po sněhu ani památky a tak se náš tým pustil do pozimního úklidu kolem domu. Práce v interiéru pokračují.

Květen 2018:

Na výsledek úprav areálu se můžete podívat do fotogalerie.

Březen 2018:

Právě započaly stavební úpravy areálu hájenky Větrník. Práce se týkají vnitřní části areálu (hájenky) i jejího okolí, tak, aby se byla připravená instalaci expozice.

Únor 2018:

Ve druhé polovině února 2018 došlo k podpisu smlouvy.

Leden 2018:

V lednu jsme zahájili sběr dat z oblastí Šumavy. Čerpáme z nejrůznějších zdrojů – od matrik, obecních úřadů, přes muzea až k pamětníků. Průzkum bude trvat několik měsíců.

1. prosinec 2017:

Začátek realizace

 

Realizace projektu :

V průběhu prosince a ledna probíhaly pouze organizační a administrativní práce, které mají ovšem velký dopad na další realizaci. Vedoucí manažeři připravili náplně práce a podmínky potřebné pro podepsání pracovních smluv, podrobný harmonogram a první kroky pro marketing celého projektu.

Od února sbírají odborní pracovníci z Čech i Bavorska data pro přípravu podkladů pro vnější i vnitřní expozici, audiovizuální materiály a tematické besedy. Od února zároveň probíhají také úpravy prostor vnitřní a venkovní expozice. 

FOTOGALERIE

Hájenka Větrník

ŠUMAVA DŘÍVE A DNES

O projektu

 

Ekofilm Šumava p.s. připravuje v NP Šumava projekt „ŠUMAVA DŘÍVE A DNES“, který si klade za cíl vybudovat za pomoci česko-bavorské spolupráce nové unikátní centrum obnovy a prezentace společného kulturního dědictví. V areálu hájovny Větrník vznikne nevšední multimediální prostor mapující historii těchto lokalit, která seznámí návštěvníky Šumavy a Bavorského lesa s jejich dramatickým vývojem v uplynulém století.

Venkovní expozici budou dominovat modely reliéfu území znázorňující historický vývoj česko-bavorského příhraničí v celkové velikosti přibližně72 m2 a v takovém měřítku, aby poutavě a názorně prezentoval historii i současnost zmizelé a znovuzrozené Šumavy a Bavorského lesa. Model reliéfu spolu s dotykovými infopointy s vysvětlivkami bude realizován tak, aby bylo možné ho v rámci vzájemné spolupráce přemístit do Bavorska.

Na modelech reliéfů bude navazovat vnitřní expozice, která bude zahrnovat modely zaniklé architektury česko-německého pohraničí. Součástí interiéru budou interaktivní tabule s programy a promítací místnost s krátkými filmy dokumentující poválečný vývoj příhraničního území až po současnost.

Spolek Ekofilm Šumava v rámci projektu vytvoří dvacetidílný filmový cyklus, ve kterém představí typické komodity kulturního dědictví z oblasti české i bavorské části Šumavy. Půjde o přiblížení autentických příběhů starousedlíků, kteří zažili překotné epochy zdejšího regionu na vlastní kůži. Dokumentární sérii „Šumava Zaniklá, Znovuzrozená“ doplní videoprogramy s tématy „Hudba, Řemesla, Gastronomie“.

Na stejná témata budou v rámci projektu pořádány doplňkové aktivity – tematické besedy, kterých se budou moci návštěvníci zúčastnit na obou stranách hranice.

Projekt je finančně podporován Evropskou unií v rámci Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS ČR – Bavorsko 2014-2020

Pobočný spolek Ekofilm Šumava

Ekofilm Šumava vznikl jako pobočný spolek z potřeby formálně oddělit činnosti spolku Ekofilm. Vzhledem k tomu, že členskou základnu stále více posilují spolupracovníci ze Šumavy, kteří připravují další projekty týkající se Šumavy, je logické, že vznik pobočného spolku na Šumavě byl jen otázkou času. Pobočný spolek Ekofilm Šumava nyní vytváří v oblasti Národního parku Šumava a Národního parku Bavorský les přeshraniční projekt s názvem „ŠUMAVA DŘÍVE A DNES“.

CESTA K NÁM

Kontakty

Ekofilm Šumava, pobočný spolek
Nová Hůrka 228
342 01 Prášily – Nová Hůrka

info@sumavadriveadnes.cz
www.sumavadriveadnes.cz (tato stránka)

IČO: 05324017