Aktuality

Září 2020

1. 9. 2020
Vnitřní expozice projektu Šumava dříve a dnes s úžasnými modely architektury zaniklé Šumavy na hájence Hejhal u Prášil byla otevřena pro veřejnost v neděli 30. 8. 2020 za účasti šumavské legendy Emila Kintzla. Modely vytvořil pan Stanislav Vrška.

 

Leden 2020

30. 1. 2020
V 11 hodin zahájená prezentace projektu v Plzni. Modely budou v Informačním centru Plzeňského kraje a Bavorska, Náměstí Republiky 17 k dispozici návštěvníkům a zájemcům minimálně do poloviny dubna 2020. Vstup volný.

 

15. 1. 2020
Připravujeme malou ochutnávku modelářského mistrovství při tvorbě modelů projektu. 30. ledna v 11.oo hodin zahájíme prezentaci projektu v Informačním centru Plzeňského kraje a Bavorska, Náměstí Republiky 131/17 v Plzni. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Pozvánka (PDF)
Einladung (PDF)

 

Prosinec 2019

20. 12. 2019
Před vánocemi předvedla firma Teknal všechny sestavené segmenty velkého modelu, ladí se poslední úpravy a kompletace.

 

Listopad 2019

30. 9. 2019
Dnes jsme převzali od firmy Teknal menší hmotové modely zmizelé Šumavy a 15 modelů stavení.

Velký model Šumavy se zkušebně sestavuje, stroje z dat úspěšně frézují jeden díl korpusu za druhým…

Srpen 2019

23. 8. 2019
V Plzni se dnes uskutečnila pracovní projekce hotových i roztočených filmů z cyklu Šumava zaniklá, znovuzrozená, které představili režiséři Petr Válek a Jan Fischer. Finální verzi již má film o rodině Honesů z Kvildy, Pět generací hajných Baborů a film o J.Hasilovi. Na dalších filmech se intenzivně pracuje.

 

Červenec 2019

30. 6. 2019
První zkušební kostka – tzv. kopyto – budoucího velkého modelu Šumavy je na světě. Zatím samozřejmě beze všech následných úprav.

pracovní korpus

 

Březen 2019

22. 03. 2019
Po ukončení výběrového řízení se naplno rozběhla práce na projektu. Produkční štáby vybírají lokace k natáčení, autoři už točí první rozhovory s pamětníky a místa, o kterých se vypráví.

V modelářské dílně stojí jeden menší model šumavského osídlení, je těsně před finalizací a barvením. Pan mistr intenzivně pracuje na druhém modelu.

Na hájence Větrník již není po sněhu ani památky a tak se náš tým pustil do pozimního úklidu kolem domu. Práce v interiéru pokračují.

Květen 2018

Na výsledek úprav areálu se můžete podívat do fotogalerie.

Březen 2018

Právě započaly stavební úpravy areálu hájenky Větrník. Práce se týkají vnitřní části areálu (hájenky) i jejího okolí, tak, aby se byla připravená instalaci expozice.

Únor 2018

Ve druhé polovině února 2018 došlo k podpisu smlouvy.

Leden 2018

V lednu jsme zahájili sběr dat z oblastí Šumavy. Čerpáme z nejrůznějších zdrojů – od matrik, obecních úřadů, přes muzea až k pamětníků. Průzkum bude trvat několik měsíců.

1. prosinec 2017

Začátek realizace

 

Realizace projektu:

V průběhu prosince a ledna probíhaly pouze organizační a administrativní práce, které mají ovšem velký dopad na další realizaci. Vedoucí manažeři připravili náplně práce a podmínky potřebné pro podepsání pracovních smluv, podrobný harmonogram a první kroky pro marketing celého projektu.

Od února sbírají odborní pracovníci z Čech i Bavorska data pro přípravu podkladů pro vnější i vnitřní expozici, audiovizuální materiály a tematické besedy. Od února zároveň probíhají také úpravy prostor vnitřní a venkovní expozice. 

FOTOGALERIE

Hájenka Větrník

ŠUMAVA DŘÍVE A DNES

O projektu

 

Ekofilm Šumava p.s. připravuje v NP Šumava projekt „ŠUMAVA DŘÍVE A DNES“, který si klade za cíl vybudovat za pomoci česko-bavorské spolupráce nové unikátní centrum obnovy a prezentace společného kulturního dědictví. V areálu hájovny Větrník vznikne nevšední multimediální prostor mapující historii těchto lokalit, která seznámí návštěvníky Šumavy a Bavorského lesa s jejich dramatickým vývojem v uplynulém století.

Venkovní expozici budou dominovat modely reliéfu území znázorňující historický vývoj česko-bavorského příhraničí v celkové velikosti přibližně72 m2 a v takovém měřítku, aby poutavě a názorně prezentoval historii i současnost zmizelé a znovuzrozené Šumavy a Bavorského lesa. Model reliéfu spolu s dotykovými infopointy s vysvětlivkami bude realizován tak, aby bylo možné ho v rámci vzájemné spolupráce přemístit do Bavorska.

Na modelech reliéfů bude navazovat vnitřní expozice, která bude zahrnovat modely zaniklé architektury česko-německého pohraničí. Součástí interiéru budou interaktivní tabule s programy a promítací místnost s krátkými filmy dokumentující poválečný vývoj příhraničního území až po současnost.

Spolek Ekofilm Šumava v rámci projektu vytvoří dvacetidílný filmový cyklus, ve kterém představí typické komodity kulturního dědictví z oblasti české i bavorské části Šumavy. Půjde o přiblížení autentických příběhů starousedlíků, kteří zažili překotné epochy zdejšího regionu na vlastní kůži. Dokumentární sérii „Šumava Zaniklá, Znovuzrozená“ doplní videoprogramy s tématy „Hudba, Řemesla, Gastronomie“.

Na stejná témata budou v rámci projektu pořádány doplňkové aktivity – tematické besedy, kterých se budou moci návštěvníci zúčastnit na obou stranách hranice.

Projekt je finančně podporován Evropskou unií v rámci Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS ČR – Bavorsko 2014-2020

Pobočný spolek Ekofilm Šumava

Ekofilm Šumava vznikl jako pobočný spolek z potřeby formálně oddělit činnosti spolku Ekofilm. Vzhledem k tomu, že členskou základnu stále více posilují spolupracovníci ze Šumavy, kteří připravují další projekty týkající se Šumavy, je logické, že vznik pobočného spolku na Šumavě byl jen otázkou času. Pobočný spolek Ekofilm Šumava nyní vytváří v oblasti Národního parku Šumava a Národního parku Bavorský les přeshraniční projekt s názvem „ŠUMAVA DŘÍVE A DNES“.

CESTA K NÁM

Kontakty

Ekofilm Šumava, pobočný spolek
Nová Hůrka 228
342 01 Prášily – Nová Hůrka

info@sumavadriveadnes.cz
www.sumavadriveadnes.cz (tato stránka)

IČO: 05324017