Selská usedlost v osadě Zvíkov
Tato usedlost je patrně zobrazena na mapě z prvního vojenského mapování z let 1764-1768, s určitostí ji ale zobrazuje mapa v císařských povinných otiscích Stabilního katastru z roku 1837. Jde o jednu z nejhezčích původních chalup na Šumavě, která je typickým příkladem lidové architektury z počátku 19. století. Roubené stavení s pavlačí ve štítě a se zvoničkou na hřebeni střechy má zděné hospodářské zázemí a vepředu před obytným traktem stojí ještě dřevěná jednoduchá zvonička.