Statek z Dolního Bavorska
Velká zemědělská usedlost, která patřila bohatému selskému rodu. Tento statek „Bucheckergut“ je doložen již v 18. století a stál v Hohenthanu poblíž Schönbergu (okres Freyung-Grafenau) v bavorské části Šumavy. Jde o rozsáhlou čtyřkřídlou dispozici, kde jednotlivé objekty – obytná budova, koňská stáj, chlévy pro hovězí dobytek a prasata, stodola, sýpka a seník rámují dvůr, na němž je umístěn holubník. Dnes je statek umístěn ve skanzenu u města Tittling.