Velké modely sídelních lokalit

Po druhé světové válce zaniklo v oblasti Šumavy v důsledku odsunu německého obyvatelstva mnoho obcí. Další vzaly za své v padesátých letech kvůli budování hraničního pásma a vojenských prostorů Boletice a Dobrá voda. Stavba a napuštění Lipenské přehrady pak znamenalo konec pro další sídelní lokality. Modely v expozici některé z postižených lokalit připomínají.

1

Model č. 1

Původní sklářská osada vznikla ve druhé polovině 18. století nedaleko Železné Rudy. Po úpadku skláren na počátku 20. století nahradili skláře v obci lesní dělníci – dřevorubci…

Více o modelu

2

Model č. 2

Pod zaniklým hradem, který již od 14. století strážil obchodní cestu a hranice s Bavorskem, vznikla v 17. století na vimperské větvi Zlaté stezky osada pojmenovaná Kunžvart (Kynžvart, Kuschwarda). Dobře prosperovala díky své výhodné poloze na důležité komunikaci v blízkosti hranic…

Více o modelu

3

Model č. 3

Osada vznikla při kolonizaci Šumavy patrně na počátku 14. století. Ležela na jedné z větví Zlaté stezky, po které se dovážela sůl z Pasova do Prachatic. Obec se rozrostla zejména v 16. století, kdy zažíval obchod s bavorskou solí konjunkturu…

Více o modelu

4

Model č. 4

Tato osada vznikla již ve 13. století na obchodní cestě při brodu na řece Vltavě. Postupně se rozrostla na městečko, jehož obyvatelé se věnovali zemědělské výrobě a některým řemeslům. V místě brodu Vltavu postupně překlenulo několik dřevěných mostů a posléze roku 1886 i most ocelový…

Více o modelu