Modely jednotlivých objektů

Pro Šumavu byly typické některé typy venkovských usedlostí, církevních staveb a výrobních objektů, z nichž mnohé dnes neexistují nebo jsou zcela změněny přestavbami. Jejich původní podoba se stala podkladem pro modely v měřítku 1 : 100. Pro srovnání byl vytvořen také model typického statku z Dolního Bavorska a způsob života a hospodaření na zemědělské usedlosti přibližuje model, kde je vidět usedlost v řezu.

1

Model č. 1

Tato usedlost je patrně zobrazena na mapě z prvního vojenského mapování z let 1764–1768, s určitostí ji ale zobrazuje mapa v císařských povinných otiscích Stabilního katastru z roku 1837. Jde o jednu…

Více o modelu

2

Model č. 2

Během 16. století Volary a jejich okolí kolonizovala komunita chovatelů dobytka, která se sem přesunula z horských oblastí Tyrolska a Štýrska. Uchovala si nejen své zvyky a specifické nářečí, ale přinesla také typ architektury typické pro alpskou oblast. Volarské domy…

Více o modelu

3

Model č. 3

Kostel svatého Mořice byl postaven v pozdně románském stylu patrně v letech 1220–1230. Později byl stavebně upravován v gotickém a barokním stylu. Kolem budovy kostela se rozprostírá ve dvou výškových úrovních hřbitov…

Více o modelu

4

Model č. 4

Model představuje typ menší vodní pily, zvané též „katr“. Vlastníci šumavských lesů ve velkém těžili dřevo a ke zpracování této suroviny se záhy začalo využívat četných pil. Potřebnou energii strojům dodávalo množství vodních toků, které byly na Šumavě k dispozici, a tak se pily budovaly co nejblíže místům…

Více o modelu

5

Model č. 5

Mlýn stojí na samotě nedaleko Hartmanic. Jde o významnou technickou památku z 18. století. Tvoří ho částečně roubená budova vlastního mlýna s dřevěnou pavlačí, zděná stodola a vodní systém. Mlýn je doložen na mapách 1. vojenského mapování…

Více o modelu

6

Model č. 6

Osadníci královského hvozdu na hranicích, kteří se již od 12. století podíleli na jejich ochraně se nazývali „králováci“. Za svou službu měli řadu privilegií, která zajišťovala například jejich přímou podřízenost panovníkovi,…

Více o modelu

7

Model č. 7

Hostinec Mathiase Pollaufa „Zum Böhmerwald“ stál v obci Horská Kvilda (Innergefild) v nadmořské výšce 1068 m a byl součástí velké hospodářské usedlosti. Poskytoval výletníkům nocleh a jednoduché občerstvení. Dnes na jeho místě stojí hotel Rankl…

Více o modelu

8

Model č. 8

Tato vesnická kovárna stávala v šumavské vsi Mladoňov (Plattetschlag) v okrese Český Krumlov. Obec byla srovnána se zemí v rámci vytvoření vojenského prostoru Boletice. Typické vesnické kovárny bývaly součástí zástavby…

Více o modelu

9

Model č. 9

Velká zemědělská usedlost, která patřila bohatému selskému rodu. Tento statek „Bucheckergut“ je doložen již v 18. století a stál v Hohenthanu poblíž Schönbergu (okres Freyung-Grafenau) v bavorské části Šumavy. Jde o rozsáhlou čtyřkřídlou dispozici, kde jednotlivé objekty…

Více o modelu

10

Model č. 10

Šumava leží v pásu tradiční dřevěné roubené architektury, která ve své původní formě převládala až do poloviny 19. století, kdy ji začala především v nižších partiích horského masivu…

Více o modelu