Virtuální projekt

ŠUMAVA DŘÍVE A DNES

O našem virtuálním projektu

Ekofilm Šumava p.s. a Arberland REGio GmbH představuje česko-bavorský projekt ŠUMAVA DŘÍVE A DNES jako unikátní multimediální centrum šumavské historie a společného kulturního dědictví.

Expozici dominuje  3D model reliéfu území Šumavy a Bavorského lesa v měřítku 1 : 10 000 sahající od Nýrska po Český Krumlov. Na modelu pomocí videomappingu a doprovodného filmu představíme ty nejzásadnější změny na česko-bavorské hranici za posledních sto let.

Součástí společného česko-německého projektu Šumava dříve a dnes je i soubor modelů původní šumavské architektury v měřítku 1 : 100. Řada objektů byla zrekonstruována podle dobových fotografií, protože už dávno fyzicky neexistují.

Můžete se tak podívat do starých Volar nebo na Hůrku u Prášil a obdivovat mistrovství modeláře Stanislava Vršky.

Spolek Ekofilm Šumava ve spolupráci s Arberland REGio GmbH  v rámci tohoto projektu vytvořil i filmový cyklus Šumava zaniklá, znovuzrozená, ve kterém představí autentické příběhy starousedlíků z obou stran hranice a jejich vzpomínky na dobu, která rozhodně nebyla procházkou růžovým sadem. Dokumentární sérii doplňují videoprogramy s tématy hudba, řemesla a gastronomie.

Expozice byla 20. 12. 2020 instalována v bývalém sklářském muzeu ve Zwieselu, Theresienthaler Strasse 27.

Od 27. 2. 2021 byla k dispozici návštěvníkům na Šumavě v infocentru Modrava.

Od března 2022 je výstava umístěna v Plzni v multikulturním centru Papírna Plzeň.

Všechny programy jsou v české a německé verzi. Projekt je finančně podporován Evropskou unií v rámci Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS ČR – Bavorsko 2014–2020.

28 FILMOVÝCH PŘÍBĚHŮ
2 UNIKÁTNÍ VIDEOMAPPING
14 VELKÝCH MODELŮ
80 HISTORICKÝCH OBJEKTŮ

Pobočný spolek Ekofilm Šumava

Ekofilm Šumava vznikl jako pobočný spolek z potřeby formálně oddělit činnosti spolku Ekofilm. Vzhledem k tomu, že členskou základnu stále více posilují spolupracovníci ze Šumavy, kteří připravují další projekty týkající se Šumavy, je logické, že vznik pobočného spolku na Šumavě byl jen otázkou času. Pobočný spolek Ekofilm Šumava nyní realizuje v oblasti Národního parku Šumava a Národního parku Bavorský les přeshraniční projekt s názvem ŠUMAVA DŘÍVE A DNES.