Mouřenec
Kostel svatého Mořice byl postaven v pozdně románském stylu patrně v letech 1220–1230. Později byl stavebně upravován v gotickém a barokním stylu. Kolem budovy kostela se rozprostírá ve dvou výškových úrovních hřbitov, jehož součástí je také kostnice z 18. století. Kostel byl dlouhá léta po druhé světové válce ponechán svému osudu a značně zchátral. V letech 1991–1993 prošel zdařilou rekonstrukcí, díky které byly v jeho interiéru objeveny vzácné nástěnné malby ze 14. století. Objekt kostela stál původně v osadě, která zanikla po vysídlení německého obyvatelstva v roce 1946. Dnes ji připomíná, kromě kostela, pouze budova školy a několik ovocných stromů.