Volarské domy
Během 16. století Volary a jejich okolí kolonizovala komunita chovatelů dobytka, která se sem přesunula z horských oblastí Tyrolska a Štýrska. Uchovala si nejen své zvyky a specifické nářečí, ale přinesla také architekturu typickou pro alpskou oblast. Volarské domy postavené v tomto stylu se staly v našich zemích unikátem. Pro tento typ staveb bylo charakteristické, že pod jednou velikou střechou byly umístěny jak obytné prostory, tak hospodářská část usedlosti včetně chlévů, stodoly, stáje i hnojiště. Odrážely se v tom zkušenosti ze života v horách, kde bylo nutné se starat o chod hospodářství i za velkých mrazů a při velkém množství sněhu tak, aby při tom nebylo potřebné vycházet z domu. Typická je rozlehlost těchto domů s velkou šířkou průčelí a pavlačí ve štítě a se sedlovou střechou o velmi nízkém sklonu krytou štípaným šindelem někdy zatěžkaným proti větru kameny. Přízemí usedlosti je roubené, u pozdějších staveb také někdy částečně či zcela kamenné.